Skippa till texten

08 409 409 02

info@poolmagasinet.se

Gratis frakt över 499 kr

Poolbloggen

Stänga Poolen för Vintern: Expertens Guide och Checklista

Av Eddie Gustafsson 05 Feb 2024
Stänga Poolen för Vintern: Expertens Guide och Checklista - Poolmagasinet

Introduktion till att Stänga Poolen för Vintern

Att stänga poolen för vintern är en nödvändig process för alla poolägare som lever i områden med kallare klimat. Vinterstängning innefattar en rad åtgärder som syftar till att bevara poolens skick under de månader då den inte används. Genom att följa rätt procedurer förebygger man skador orsakade av frost och säkerställer att poolen förblir ren och i gott skick inför nästa säsong.

Några av de viktigaste skälen att genomföra en korrekt pooltömning och stängning är:

 • Förebyggande av algtillväxt och föroreningar
 • Skydd mot frostskador på poolens konstruktion och utrustning
 • Minimering av underhållskostnader och arbete vid återöppning

Metoderna för att stänga en pool har utvecklats över tid, med nya produkter och tekniker som erbjuder bättre skydd och enklare hantering. Det är avgörande för poolägare att hålla sig uppdaterade om dessa metoder för att effektivisera sin vinterstängning.

1. Förberedelse inför Stängning av Poolen

En viktig del av poolskötsel är att förbereda poolen inför stängning under vintersäsongen. Detta inkluderar att rengöra poolen, kontrollera pH-värdet och tillståndet för reningsverket samt ordentligt klorera poolen.

Rengöring av Poolen

Det första steget mot en säker och effektiv stängning av poolen är att noggrant rengöra den. Detta innebär att avlägsna smuts, löv och annat skräp som kan ha samlats i vattnet. Detta är viktigt eftersom organiskt material kan leda till algblomning under vintern.

Kontroll av pH-värdet och Reningsverket

Ett annat viktigt steg är att kontrollera pH-värdet i poolvattnet. Ett idealiskt pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6. En korrekt balanserad pool hjälper reningsverket att fungera effektivt och förhindrar korrosion eller kalkavlagringar på poolens ytor och utrustning.

Ordentlig Klorering

Slutligen bör du klorera din pool ordentligt inför långtidsförvaring. En chockdosis av klor hjälper till att döda eventuella alger eller bakterier som kan ha överlevt den initiala rengöringen. Det skyddar dessutom mot nya infektioner under de kommande månaderna när poolen inte används.

Att följa dessa steg kommer att garantera att din pool är ordentligt förberedd inför vintern och kommer att vara i toppskick när det är dags att öppna den igen.

2. Dränera och Tömma Poolen

Att dränera din pool är ett kritiskt steg i processen att stänga den för vintern. Korrekt dränering förhindrar skador från frysning och underlättar underhåll. Följ denna guide för en säker och effektiv dränering:

Steg-för-steg-guide för att dränera poolen:

 1. Stäng av alla elkomponenter: Se till att all elektricitet till pumpen och andra system är avstängda innan du påbörjar.
 2. Anslut dräneringspumpen: Positionera en dräneringspump i poolen, företrädesvis på det djupaste området.
 3. Övervaka vattenivån: Medan du tömmer, övervaka nivån så att den inte sjunker för snabbt vilket kan orsaka skador på poolens struktur.
 4. Kontrollera lagstiftning: Vissa kommuner har regler för vart vattnet får ledas. Kontrollera lokala bestämmelser innan du påbörjar.

Användning av algmedel:

Innan du tömmer poolen helt är det rekommenderat att tillsätta ett algmedel. Detta minskar risken för algblomning under de månader då poolen inte används.

 • Tillsätt algmedel: Gör detta några dagar före planerad tömning så att medlet hinner verka ordentligt.
 • Följ instruktionerna på etiketten noggrant: För rätt dosering och säker användning av produkten.

Genom att noggrant följa dessa steg säkerställer du att din pool är rätt förberedd för vinterns krävande förhållanden och klarar sig utan problem till nästa badesäsong.

3. Skydda Poolens Struktur och Tillbehör

Skydd av poolen, dess poolstomme och tillbehör är ett nödvändigt steg i processen för att stänga poolen för vintern.

Det finns olika sätt att skydda poolen mot smuts och lövverk. Ett effektivt sätt är att installera ett hållbart poolskydd. Detta fungerar som en barriär mot yttre element och hjälper till att hålla vattnet rent under vintersäsongen.

Installera ett hållbart poolskydd

Ett bra poolskydd bör vara tåligt mot väderpåverkan och ha tillräcklig vikt för att klara av snöbelastning. Det är också fördelaktigt om det har ett säkerhetssystem, som lås eller spännen, för att undvika obehörig åtkomst till poolen.

Förutom skyddet av själva poolen, bör man vidta åtgärder för att undvika skador på badvanor och filtertanken.

Förebyggande åtgärder för badvanor och filtertanken

Kontrollera alla rörledningar och anslutningar för tecken på slitage eller skada. Alla ventiler bör stängas ordentligt och filtertanken rengöras noggrant. Se till att alla pumpar, värmare och filtreringssystem är ordentligt dränerade eftersom kvarvarande vatten kan frysa och orsaka sprickbildning.

Dessa åtgärder kommer inte bara att skydda din pool och dess tillbehör under vintern, utan också förenkla processen att öppna poolen igen när våren kommer.

4. Värdefulla Tips för Vinterförvaring av Poolutrustning

När poolen inte används under kalla månader är det viktigt att du förbereder och förvarar din poolutrustning på rätt sätt. Här är några tips för att hjälpa dig:

Förberedelse av Poolvärmaren

En viktig del av din poolutrustning är värmaren, och den behöver lite extra omsorg innan vintern kommer:

 1. Stäng av värmaren och koppla loss den från el- och gasanslutningen.
 2. Se till att allt vatten töms ut från värmaren för att undvika skador som kan uppstå när vattnet fryser.
 3. Rengör värmaren noggrant genom att ta bort löv, smuts och eventuella kemikalierester.
 4. Skydda värmaren genom att täcka den med en luftig presenning som håller borta fukt men tillåter luft att cirkulera.

Hantering och Förvaring av Expansionsupptagare

Expansionsupptagare, eller frysvakter som de också kallas, är viktiga för att skydda skimmern - det vill säga den delen av poolen där smuts och löv samlas - från skador orsakade av frost:

 1. Kontrollera expansionsupptagarna för sprickor eller andra tecken på slitage. Om de är skadade behöver du byta ut dem innan vintern kommer.
 2. Placera expansionsupptagarna rätt i skimmern enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Om det behövs kan du använda ytterligare frostskydd, som till exempel en frysflaska för vinter, för att motverka istryck och minska risken för skador på skimmern.

Genom att ta hand om din poolutrustning på rätt sätt innan vintern kommer kan du undvika kostsamma reparationer och se till att din pool är redo för nästa säsong när det blir dags. Efter att du har förberett din utrustning kan du fokusera på övrigt underhåll som behöver göras under vintermånaderna.

5. Underhåll under Vinterstängning

Att ta hand om poolens belysningssystem på rätt sätt är viktig under vintersäsongen. Här är några specifika steg för att stänga av och skydda dessa delar:

 1. Stäng av all belysning: Se till att strömmen till belysningen är helt avstängd genom att använda huvudströmbrytaren. Detta minskar risken för skador från fukt eller frost.
 2. Ta bort och rengör lamporna: Om det är möjligt, ta ut lamporna och rengör dem noggrant. Detta hjälper till att förhindra korrosion och andra skador när de inte används.
 3. Skydda lamporna: Antingen genom att använda ett skyddande hölje eller genom att lagra dem på en torr och säker plats. På så sätt undviker du temperaturförändringar och eventuella stötar som kan skada dem.
 4. Kontrollera tätningsmaterial: Se över om det finns några tecken på slitage på tätningarna runt lamporna. Om de är skadade, byt ut dem så att inget vatten kan tränga in när du återupptar användningen av poolen.

Genom att följa dessa steg kan du vara säker på att poolens belysningssystem kommer att vara i bra skick under vintern, vilket gör det lättare när det är dags att öppna poolen igen."

Återöppning av Poolen: Vad du behöver veta

Att återöppna poolen efter vintern kräver noga genomtänkta steg för att säkerställa ett problemfritt och säkert bruk. Nedan följer några viktiga steg att beakta:

Steg 1: Kontrollera poolskyddet

Se till att det är rent och fritt från skador. Eventuell snöbelastning på pooltaket eller poolens ovandelar bör avlägsnas varsamt, för att undvika skador på skyddet.

Steg 2: Ta bort poolskyddet och torka det noggrant innan förvaring

Det kan vara lämpligt att använda ett speciellt rengöringsmedel som Delphin Vinterfit för detta ändamål.

Steg 3: Kontrollera poolens struktur

Inklusive glasfibertrappan och andra inbyggda delar. Se till att ingen skada har uppstått under vintern.

Steg 4: Fyll på poolen till normal nivå och justera pH-värdet om det behövs

Använd Delphin Vinterfit, en produkt som motverkar eventuell algbildning, för att säkerställa en frisk och ren poolmiljö.

Steg 5: Sätt igång cirkulationssystemet och låt det köra i minst 24 timmar innan du använder poolen.

Slutsatser

Att stänga poolen för vintern är en kritisk process som skyddar din investering och säkerställer att din pool är redo för nästa badsäsong. Genom att följa de råd och steg som presenterats, kan du effektivt:

 • Förhindra skador på poolens struktur och utrustning som orsakas av isbildning och andra vinterrelaterade problem.
 • Bevara poolens vattenkvalitet, vilket minskar behovet av omfattande rengöring och kemikalier vid återöppning.

Expertis inom området ger dig tillgång till:

 • Professionella metoder för att korrekt förbereda och skydda din pool under vintern.
 • Vägledning genom varje steg i processen, från rengöring till dränering och täckning.

Använd den här guiden som en checklista när du ska stänga din pool för vintern. Om du har ytterligare frågor eller behöver specifik hjälp, tveka inte att kontakta en expert inom området. Rätt förberedelser idag leder till en problemfri start på nästa säsong.

Föregående inlägg
Nästa inlägg

Tack för att du prenumererar!

Denna adress är redan registrerad!

Shop the look

Välj alternativ

Redigera
Meddela mig när varan är åter i lager
this is just a warning
Logga in
Varukorg
0 artiklar