Skippa till texten

08 409 409 02

info@poolmagasinet.se

Gratis frakt över 499 kr

Spabadsbloggen

Vanliga frågor om ditt spabad under vintern

Av Eddie Gustafsson 05 Feb 2024
Vanliga frågor om ditt spabad under vintern - Poolmagasinet

Under den kalla årstiden uppstår många frågor kring skötsel av spabad. Användare undrar ofta hur de ska hantera sitt spabad när temperaturen sjunker och snön börjar falla. Några nyckelfrågor inkluderar:

1. Hur bibehåller man vattenkvaliteten?

För att bibehålla vattenkvaliteten i ditt spabad under vintern, här är några tips:

 • Testa vattnet regelbundet med hjälp av en teststicka eller testkit för att kontrollera pH-värdet och desinfektionsnivån.
 • Justera pH-värdet om det behövs för att hålla det inom det rekommenderade intervallet (vanligtvis 7,2-7,6).
 • Se till att använda rätt mängd desinfektionsmedel, som klor eller brom, för att hålla vattnet rent och fritt från bakterier.
 • Rengör filtren regelbundet för att undvika igensättning och säkerställa bra vattenflöde.

2. Vilka åtgärder krävs för att skydda spabadet mot frostskador?

För att skydda ditt spabad mot frostskador, här är några åtgärder du kan vidta:

 • Håll alltid ditt spabad täckt när det inte används för att minska värmeförlusten.
 • Om temperaturen förväntas sjunka under noll grader Celsius, överväg att använda en spavärmare eller isolerande täcke för att förhindra att vattnet fryser.
 • Se till att alla rör och pumpar är ordentligt isolerade med hjälp av isoleringsmaterial eller värmekablar.
 • Om möjligt, töm och vinterisera ditt spabad genom att följa tillverkarens anvisningar.

3. Är det möjligt att fortsätta använda spabadet även under sträng kyla?

Ja, det är möjligt att fortsätta använda ditt spabad även under sträng kyla, men det kräver extra försiktighet och skötselåtgärder:

 • Se till att alltid hålla locket ordentligt stängt när du inte använder spabadet för att behålla värmen.
 • Kontrollera regelbundet temperaturen och justera den vid behov för att hålla den bekväm.
 • Undvik att ha spabadets jets på under längre perioder när det är mycket kallt eftersom det kan kyla ner vattnet snabbt.
 • Efter varje användning, rengör eventuell snö eller is från locket och området runt spabadet för att undvika skador.

Att ta hand om ditt spabad under vintern är avgörande för att säkerställa dess funktion och livslängd. Korrekt skötsel hjälper till att förebygga problem som kan uppstå på grund av låga temperaturer, såsom:

 • Frysskador på spabadsystemet
 • Försämrad vattenkvalitet
 • Skador på spalock och ytterpaneler

Genom att följa rätt rutiner för underhåll och förbereda ditt spabad inför vintern, säkerställer du att det fortsätter att vara en tillgång för avkoppling och njutning, även när kvicksilvret sjunker.

1. Skötsel av spabadet när du reser bort

Att resa bort under vintern kräver extra omvårdnad av ditt spabad. För att säkerställa att ditt spa förblir i bästa skick och redo för din återkomst, följ dessa rekommendationer:

Rengör och byt filter

Det är viktigt att hålla filtren rena för att säkerställa optimal funktion och livslängd på ditt spabad. Använd ett effektivt rengöringsmedel som DELPHIN SPA Filter Cleaner för att eliminera kalk, organiska partiklar och fettrester innan du reser bort.

Kontrollera och fyll på vattennivån

Vattnet bör vara tillräckligt högt för att täcka filtren. En låg vattennivå kan leda till funktionsproblem och potentiella skador på pumpen.

Testa och dosera SpaKlor eller SpaBrom som vanligt

Dessa produkter hjälper till att hålla vattnet rent och klart, vilket minskar risken för bakterietillväxt.

Sänka temperaturen till ca 20 grader

Genom att sänka temperaturen kan du spara energi utan att äventyra spabehållarens integritet.

Användning av ozonator eller UV-C rening under långa perioder av frånvaro

Om du planerar att vara borta under en längre period kan det vara värt att överväga dessa alternativ. De bidrar till att hålla vattnet rent och fritt från bakterier.

Kom ihåg att oavsett hur länge du planerar att vara borta är regelbunden skötsel nyckeln till att bevara ditt spabad i bästa tänkbara skick.

2. Skötsel av spalock under vintern

Att ta hand om ditt spalock under vintern är lika viktigt som att sköta om själva spabadet. Här är några tips för att säkerställa att ditt spalock håller länge och fungerar effektivt även under kalla månader.

Hantera snö på spalocket

Snö kan tynga ner och skada ditt spalock. Följande åtgärder kan hjälpa till att skydda det:

 • Borsta regelbundet bort snön från locket med en mjuk borste. Detta bör göras varsamt för att undvika skador på locket.
 • Använd inte en spade eller annat hårt verktyg som kan riva eller slå sönder locket.

Skydda spalocket mot vinterväder

Förutom snö kan andra vinterväderförhållanden också ha en negativ inverkan på ditt spalock. Här är några extra åtgärder du kan vidta:

 • Om du vet att du inte kommer att använda ditt spa under en längre tid, överväg att använda ett extra skyddande överdrag.
 • Regelbunden rengöring och behandling av locket med speciellt utformade rengöringsprodukter kan bidra till att förlänga dess livslängd och skydda det mot väderförhållanden.
 • Om locket blir vått, torka av det så snart som möjligt för att förhindra isbildning.

3. Vanliga frågor och svar om spabad

Spabad kan väcka många frågor, särskilt under vintermånaderna när användningen och skötseln kan vara mer komplicerad. För er som har fler funderingar eller behöver ytterligare information, finns det hjälp att få.

En bra källa för information är vår FAQ-sida. Här kan ni hitta svar på en mängd olika frågor som rör spabad, allt från tekniska specifikationer till tips för underhåll och rengöring. Sidan uppdateras kontinuerligt med de mest aktuella och relevanta frågorna för att ge er den bästa hjälpen.

Men ibland kan det vara svårt att hitta exakt den informationen man söker online. I dessa fall rekommenderar vi ett besök i den närmaste butiken. Våra kunniga experter står redo att besvara alla era frågor om spabad. De kan även ge er råd och tips anpassade specifikt efter era behov och ert spabads unika egenskaper.

Att ha tillgång till rätt information är avgörande för att kunna njuta av sitt spabad maximalt under vintern. Lägg gärna ner lite tid på att läsa igenom FAQ-sidan och tveka inte att ta kontakt med oss vid eventuella oklarheter. Vi finns här för att hjälpa till!

Att förlänga livslängden på ditt spabad under vintern

Att ta hand om spabadet under vintern är avgörande för att säkerställa dess funktion och hållbarhet över tiden. Kalla temperaturer kan medföra särskilda utmaningar, men genom rätt skötsel kan du undvika problem som kan uppstå.

Vikten av korrekt vinterskötsel:

 • Förhindrar skador: Korrekt underhåll skyddar mot frostskador och sprickbildning.
 • Energibesparing: Effektivisera energianvändningen genom att justera temperaturen.
 • Vattenkvalitet: Bibehållen vattenkvalitet minskar risken för bakterietillväxt och föroreningar.

Tips för att förlänga livslängden på ditt spabad under vintern:

 1. Regelbunden rengöring: Rengör filtren och byt dem vid behov för att säkerställa god filtrering.
 2. Täck över ordentligt: Använd ett kvalitativt termolock som skyddar mot snö och is.
 3. Skötsel av vattensystemet: Se till att hålla en stabil vattennivå och dosera desinfektionsmedel regelbundet.
 4. Skydda elektronik och komponenter: Kontrollera att alla elektriska komponenter är skyddade från fukt och kyla.
 5. Använd spahuv: Vid längre frånvaro eller inaktivitet, överväg att täcka hela spabadet med en spahuv.

Genom dessa åtgärder kan spaägare uppleva en bekymmersfri vinter, samtidigt som man bibehåller sitt bads skick och funktion. Vid osäkerhet eller specifika frågor, rekommenderas alltid kontakt med expertis från din närmaste butik.

Föregående inlägg
Nästa inlägg

Tack för att du prenumererar!

Denna adress är redan registrerad!

Shop the look

Välj alternativ

Redigera
Meddela mig när varan är åter i lager
this is just a warning
Logga in
Varukorg
0 artiklar